Naar inhoud

Dimona

I. Basisprincipes

Acerta doet de Dimona-aangiften voor al zijn klanten als een onderdeel van het totale dienstverleningspakket. Acerta verzorgt dit gratis als de klant gebruikt maakt van een elektronisch systeem.

Alle Dimona-aangiften die u via een Acerta systeem (e-Twist, Tango, ...) uitvoert worden gratis verwerkt . Klanten die met de papieren loonopgave werken kunnen gratis gebruik maken van een online aangifteformulier op de Acerta website (zie verder punt II).

Indien u ervoor kiest om uw aangiften door te faxen aan uw payrollbeheerder zal, zowel voor een indienstaangifte als een uitdienstaangifte, een kost worden aangerekend. Deze faxformulieren kunt u ook van deze website downloaden. Het is dus absoluut aanbevolen om gebruik te maken van één van onze softwarepakketten voor uw Dimona-aangiften. Op die manier kan Acerta u een maximale service verlenen.

Als klant moet u uw indiensten en uitdiensten dus tijdig ingeven in onze pakketten of doorsturen naar uw payrollbeheerder om een tijdige Dimona-aangifte te kunnen doen en sancties en boetes door laattijdigheid te vermijden.

II. U werkt met de papieren loonsopgave

Basis

De klant heeft de keuze :

  • Acerta voorziet de mogelijkheid om uw Dimona-aangiften via een online formulier te registreren en door te sturen (zie onder).
  • Acerta stelt u een aangepast papieren formulier ‘Aangifte nieuwe medewerker’ en ‘Aangifte uit dienst medewerker’ ter beschikking. Bij een indiensttreding of uitdiensttreding in uw organisatie stuurt u dit document per fax naar uw payrollbeheerder. 

De aangifteformulieren kunt u downloaden van deze website. U vindt ze hier. 
Voor deze papieren gegevensuitwisseling rekent Acerta u een extra kost aan.

DIMONA-aangiftes in dienst en uit dienst kan je gratis online doorsturen naar Acerta via onderstaande linken:

Opgelet! Deze linken kuinnen enkel gebruikt worden door klanten die aangesloten zijn bij Acerta Sociaal Secretariaat en een actief RSZ-nummer hebben. Is dit niet het geval, bent u niet in orde. Wij raden u dan aan ons te contacteren: starten.met.personeel@acerta.be

Wanneer

  • Een indiensttreding meldt u 2 werkdagen voor uw nieuw personeelslid bij u in dienst komt aan uw payrollbeheerder als u gebruik maakt van het 'Aangifteformulier Nieuwe Medewerker'. Doet u de aangifte via de website van Acerta, dan volstaat 1 werkdag.
  • Een uitdiensttreding meldt u ten laatste de dag van de uitdiensttreding zelf aan uw payrollbeheerder. U vermeldt duidelijk de datum van uitdienstreding, de naam van de betrokken werknemer en de reden van uitdiensttreding.

Alternatief

Indien u deze papierstroom wilt vermijden is ons pakket e-Twist de aangewezen samenwerkingsvorm. U kunt dan op elk moment, online, en gratis nieuwe medewerkers aangeven of vertrekkers signaleren.

III. U werkt met e-Twist

Basis

Uw meldingen van indienst-en uitdiensttredingen doet u met e-Twist. De gegevens die u in e-Twist inbrengt worden onmiddellijk in de loonmotor van Acerta geregistreerd.

Wanneer

  • Een indiensttreding van een nieuw personeelslid brengt u ten laatste om 16.00 u in op de dag voor de indienstdatum.
  • Een uitdiensttreding brengt u ten laatste om 16.00 u in op de dag na de uitdienstdatum.

IV. U werkt met Tango

Basis

Uw meldingen van indiensten en uitdiensten doet u met Tango. U communiceert via de gekende procedure met Acerta telkens u een indienst-of uitdiensttreding verwerkt.

Wanneer

  • Een indiensttreding: u stuurt de werknemersgegevens vanuit Tango door uiterlijk om 18.00 u op de werkdag voor de indiensttreding.
  • Een uitdiensttreding:u stuurt ten laatste om 18.00 u op de werkdag na de uitdiensttreding de werknemersgegevens door vanuit Tango.

V. U werkt met Orbis

Basis

Uw meldingen van indiensten en uitdiensten doet u via Orbis. U communiceert via de gekende procedure met Acerta telkens u een indienst-of uitdiensttreding verwerkt.

Wanneer

  • Een indiensttreding: u stuurt deze werknemersgegevens vanuit Orbis door uiterlijk om 18.00 u op de werkdag voor de indiensttreding.
  • Een uitdiensttreding: u stuurt ten laatste om 18.00 u op de werkdag na de uitdiensttreding de werknemersgegevens door vanuit Orbis.

VI. Aangifte voor horeca en seizoenspersoneel in land- en tuinbouw

Opgelet! Deze aangifte is uitsluitend voor genoemde beroepsgroepen en moet opnieuw bij aanvang van elke werkdag.

U kan deze aangifte enkel indienen via de website van Social Security.

Contact
Personeelsbeleid
Aanwerven
Verlonen en belonen
Prestaties verbeteren
Ontslaan
Juridisch advies
HR in mijn bedrijf
Verplichtingen
Budget en steun
Groeien en internationaliseren
HR optimaliseren
Juridisch advies
Opleidingen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Aangiften
Infosessies
Nieuws
Tools
Acerta Tools
Berekeningen