Naar inhoud

Dimona

I. Wat is Dimona?

Als werkgever bent u verplicht om aan de RSZ en andere overheidsinstanties mee te delen wie bij u werkt. U doet dit door middel van een Dimona-aangifte, waardoor u alle indienst- en uitdiensttredingen onmiddellijk kan registeren.

Doet u deze aangifte niet, of niet tijdig, dan kunnen er sancties opgelegd worden. Voor bepaalde werknemers heeft dit zelfs tot gevolg dat u niet van de voor hen gunstige regeling kan genieten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een student voor wie u de solidariteitsbijdragen wil toepassen, niet tijdig in Dimona meldt. 

U heeft er dus alle belang bij dat uw Dimona-aangiftes tijdig en correct gebeuren. U leest hieronder hoe Acerta u hierbij kan helpen.

II. Dienstverlening door Acerta

Acerta doet de Dimona-aangiften voor al zijn klanten als een onderdeel van het totale dienstverleningspakket. 

 • Werkt u via een Acerta systeem (e-Twist, Connect, ...), dan worden alle Dimona-aangiften die u op die manier uitvoert gratis verwerkt .
 • Werkt u met de papieren loonopgave, dan kan u gratis gebruik maken van een online aangifteformulier op de Acerta website (zie verder punt II).
 • Indien u ervoor kiest om uw aangiften door te faxen aan uw payrollbeheerder zal, zowel voor een indienstaangifte als een uitdienstaangifte, een kost worden aangerekend. Deze faxformulieren kunt u ook van deze website downloaden.

Het is dus absoluut aanbevolen om gebruik te maken van één van onze softwarepakketten voor uw Dimona-aangiften. Op die manier kan Acerta u een maximale service verlenen.

Het is daarbij wel belangrijk dat u als klant de indienst- en uitdiensttredingen tijdig ingeeft via uw pakket of doorstuurt naar uw payrollbeheerder om een tijdige Dimona-aangifte te kunnen doen en sancties door laattijdigheid te vermijden.

Wat we verstaan onder ‘tijdig’ hangt af van het pakket waarmee u werkt. Kijk dit dus goed na onder een van de volgende punten.

III. U werkt met de papieren loonsopgave

Basis

U heeft twee opties :

 • Ofwel registreert u uw Dimona-aangiften via een online formulier en stuurt u dit door naar ons. Gebruik hiervoor een van onderstaande linken:
 • Ofwel gebruikt u het papieren formulier ‘Aangifte nieuwe medewerker’ en ‘Aangifte uit dienst medewerker’. Bij een indiensttreding of uitdiensttreding in uw organisatie stuurt u dit document per fax naar uw payrollbeheerder. 

  De aangifteformulieren kunt u downloaden van deze website. U vindt ze hier. 
  Voor deze papieren gegevensuitwisseling rekent Acerta u een extra kost aan.

Opgelet! Deze linken kunnen enkel gebruikt worden door klanten die aangesloten zijn bij Acerta Sociaal Secretariaat en een actief RSZ-nummer hebben. Is dit niet het geval, dan kunnen we de Dimona-aangifte niet correct uitvoeren. Wij raden u in dat geval aan ons te contacteren via starten.met.personeel@acerta.be

Wanneer

 • U doet de aangifte via de website van Acerta?
  • Dan meldt u een indiensttreding 1 werkdag voor uw nieuw personeelslid bij u in dienst komt
  • Een uitdiensttreding meldt u ten laatste de dag van de uitdiensttreding zelf aan uw payrollbeheerder. U vermeldt duidelijk de datum van uitdienstreding, de naam van de betrokken werknemer en de reden van uitdiensttreding.
 • U gebruikt het papieren formulier?
  • Dan meldt u een indiensttreding 2 werkdagen voor uw nieuw personeelslid bij u in dienst komt aan uw payrollbeheerder.
  • Een uitdiensttreding meldt u ten laatste de dag van de uitdiensttreding zelf aan uw payrollbeheerder. U vermeldt duidelijk de datum van uitdienstreding, de naam van de betrokken werknemer en de reden van uitdiensttreding.

Alternatief

Indien u deze papierstroom wilt vermijden is ons pakket e-Twist de aangewezen samenwerkingsvorm. U kunt dan op elk moment, online, en gratis nieuwe medewerkers aangeven of vertrekkers signaleren.

IV. U werkt met e-Twist

Basis

Uw meldingen van indienst-en uitdiensttredingen doet u met e-Twist. De gegevens die u in e-Twist inbrengt worden onmiddellijk in de loonmotor van Acerta geregistreerd.

Wanneer

 • Een indiensttreding van een nieuw personeelslid brengt u ten laatste om 16.00 u in op de dag voor de indienstdatum.
 • Een uitdiensttreding brengt u ten laatste om 16.00 u in op de dag na de uitdienstdatum.

V. U werkt met Connect

Basis

Uw meldingen van indiensten en uitdiensten doet u met Connect. U communiceert via de gekende procedure met Acerta telkens u een indienst-of uitdiensttreding verwerkt.

Wanneer

 • Een indiensttreding: u stuurt de werknemersgegevens vanuit Connect door uiterlijk om 18.00 u op de werkdag voor de indiensttreding.
 • Een uitdiensttreding:u stuurt ten laatste om 18.00 u op de werkdag na de uitdiensttreding de werknemersgegevens door vanuit Connect.

VI. U werkt met Orbis

Basis

Uw meldingen van indiensten en uitdiensten doet u via Orbis. U communiceert via de gekende procedure met Acerta telkens u een indienst-of uitdiensttreding verwerkt.

Wanneer

 • Een indiensttreding: u stuurt deze werknemersgegevens vanuit Orbis door uiterlijk om 18.00 u op de werkdag voor de indiensttreding.
 • Een uitdiensttreding: u stuurt ten laatste om 18.00 u op de werkdag na de uitdiensttreding de werknemersgegevens door vanuit Orbis.

VII. Horeca en land- en tuinbouw: gelegenheidspersoneel

Opgelet! Bent u actief in de Horeca of in de land- of tuinbouwsector, dan kan het zijn dat u gelegenheidswerknemers of seizoenspersoneel aanwerft.

Wil u voor een van deze werknemers een aangifte doen, dan raden wij u aan om de Dimona-aangifte zelf te doen, via de website van de RSZ. Zo bent u er zeker van dan deze tijdig gebeurt en u dus kan genieten van de voordelige berekeningswijze van uw patronale bijdragen. U moet dit elke werkdag doen.

VIII. Horeca en detailhandel: flexi-job

Bent u actief in de Horeca of de detailhandel en wil u een flexi-jobwerknemer in dienst nemen, dan moet u de Dimona-aangifte verplicht zelf doen. U kent als enige de correcte tijdstippen van aanvang en einde van de prestaties die nodig zijn om de voordelige bijdragen correct te kunnen berekenen. U doet de aangifte via de website van de RSZ.

Hebt u hier toch hulp bij nodig, dan kan u uw payrollbeheerder contacteren. Zorg er dan wel voor dat u tijdig om informatie vraagt, zodat we u kunnen bijstaan opdat u zelf een tijdige Dimona-aangifte kan doen.

Contact
Personeelsbeleid
Aanwerven
Verlonen en belonen
Prestaties verbeteren
Ontslaan
Juridisch advies
HR in mijn bedrijf
Verplichtingen
Budget en steun
Groeien en internationaliseren
HR optimaliseren
Juridisch advies
Nieuws
Opleidingen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Aangiften
Infosessies
Nieuws
Tools
Acerta Tools
Berekeningen