Naar inhoud

Home Klanteninformatie Nieuws Cadeautjestijd: nu ook officieel!

Terug naar het overzicht

10-07-18 Cadeautjestijd: nu ook officieel!

In het Belgisch Staatsblad werden de verhoogde bedragen voor geschenken en geschenkencheques gepubliceerd die door de RSZ worden aanvaard als vrijgesteld van sociale bijdragen.

Begin mei werd op de Ministerraad goedkeuring gegeven aan een voorstel van de Nationale Arbeidsraad om de vrijgestelde bedragen inzake geschenken(cheques) en de vakbondspremie te verhogen en dit met retroactieve werking tot 1 januari 2017.

Na de goedkeuring is er nu ook een publicatie geweest in het Belgisch Staatsblad. Dit wil zeggen dat u de nieuwe bedragen met een gerust hart kan toepassen. Bestelt u bijvoorbeeld elk jaar geschenkencheques van Sodexo om aan het personeel te overhandigen met Kerstmis? Dan mag u dit jaar voor 40 euro geschenkencheques toekennen in plaats van voor 35 euro.

Hieronder vindt u nog eens het overzicht van de oude en nieuwe bedragen.

Wat? Oud bedrag Nieuw bedrag
(vanaf 1 januari 2017)
Premie naar aanleiding van een huwelijk of wettelijk samenwonen 200 euro 245 euro
Vakbondspremie 135 euro 145 euro
Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques naar aanleiding van het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar 35 euro 40 euro
Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques naar aanleiding van een eervolle onderscheiding 105 euro 120 euro
Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques naar aanleiding van de pensionering 35 euro per dienstjaar met een minimum van 105 euro en een maximum van 875 euro 40 euro per dienstjaar met een minimum van 120 euro en een maximum van 1000 euro

Kom meer te weten tijdens onze opleiding ‘De loonbrief van A tot Z’! Deze 2-daagse opleiding over de loonbrief geeft u compleet en praktisch, een overzicht van de RSZ- en fiscale afhoudingen, berekend op het brutoloon.

Bron:

Koninklijk besluit van 3 juli 2018 tot wijziging van artikel 19, § 2, 14°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 6 juli 2018

Ministerieel besluit van 25 juni 2018 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1971 tot vaststelling van het bedrag bepaald bij artikel 19, § 2, 7°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 6 juli 2018.

Contact
Personeelsbeleid
Aanwerven
Verlonen en belonen
Prestaties verbeteren
Ontslaan
Juridisch advies
HR in mijn bedrijf
Verplichtingen
Budget en steun
Groeien en internationaliseren
HR optimaliseren
Juridisch advies
Nieuws
Opleidingen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Aangiften
Infosessies
Nieuws
Tools
Acerta Tools
Berekeningen