Naar inhoud

Home Klanteninformatie Nieuws Cadeautjestijd? RSZ zal vrijgestelde bedragen verhogen

Terug naar het overzicht

12-03-18 Cadeautjestijd? RSZ zal vrijgestelde bedragen verhogen

De vrijgestelde bedragen voor bepaalde door de werkgever gegeven cadeaus of cadeaucheques zullen verhogen na een gunstig advies van de Nationale Arbeidsraad.

Vanwaar de verhoging?

In 2011 sloten de sociale partners een akkoord over de toekomstige verhogingen van de door de RSZ vrijgestelde bedragen van bepaalde cadeaus en cadeaucheques door de werkgever aan zijn werknemers toegekend. Ze kwamen overeen dat telkens een Interprofessioneel Akkoord zou gesloten worden, ze zouden bekijken of er ruimte was om de vrijgestelde bedragen te verhogen. Een eerste IPA na 2011 liet enkele jaren op zich wachten. Het was namelijk pas op 2 februari 2017 dat een IPA werd gesloten voor de periode 2017-2018. Voor de voorgaande tweejaarlijkse periodes 2013-2014 en 2015-2016 slaagden de sociale partners er niet in tot een akkoord te komen. 

Advies van de Nationale Arbeidsraad

Minister De Block bracht uitvoering aan dit akkoord door een ontwerp van koninklijk besluit op te stellen en over te maken aan de NAR. Hierin worden de bedragen aanzienlijk verhoogd. De NAR bestudeerde dit ontwerp. Mits twee aanpassingen aan het oorspronkelijke ontwerpbesluit, geven ze minister De Block het groene licht om deze bedragen te verhogen. Let wel, de verhoging zou ingaan vanaf 1 januari 2017, met retroactieve werking dus. Als afsluitende opmerking vraagt de NAR nog eens aan de fiscus om zich achter dezelfde forfaits te scharen. Gelet op de recente gelijkschakeling tussen fiscus en RSZ betreffende de waardering van IT-apparaten, zou deze oproep wel eens beantwoord kunnen worden.

Overzicht

Hieronder vindt u het overzicht van de cadeaus, cadeaucheques en premies waarover het ontwerpbesluit gaat.

Wat?

Oud bedrag

Nieuw bedrag
(vanaf 1/1/2017)

Premie naar aanleiding van een
huwelijk of wettelijk samenwonen

200 euro

245 euro

Vakbondspremie

135 euro

145 euro

Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques naar aanleiding van het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar

35 euro

40 euro

Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques naar aanleiding van een eervolle onderscheiding

105 euro

120 euro

Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques naar aanleiding van de pensionering

35 euro per dienstjaar
met een minimum van
105 euro en een
maximum van 875 euro

40 euro per dienstjaar
met een minimum van
120 euro en een
maximum van 1000 euro

Bron:
Advies nr. 2.077 van de Nationale Arbeidsraad van 21 februari 2018 betreffende de verhoging van de bedragen van geschenken die zijn vrijgesteld van sociale bijdragen 

Contact
Personeelsbeleid
Aanwerven
Verlonen en belonen
Prestaties verbeteren
Ontslaan
Juridisch advies
HR in mijn bedrijf
Verplichtingen
Budget en steun
Groeien en internationaliseren
HR optimaliseren
Juridisch advies
Nieuws
Opleidingen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Aangiften
Infosessies
Nieuws
Tools
Acerta Tools
Berekeningen