Naar inhoud

Home Klanteninformatie Nieuws Einde van het verbod op uitzendarbeid

Terug naar het overzicht

11-04-18 Einde van het verbod op uitzendarbeid

Dankzij het zomerakkoord kunnen alle werkgevers voortaan een beroep doen op uitzendkrachten. 

Een beroep doen op uitzendkrachten kan vanzelfsprekend lijken voor veel werkgevers, maar in werkelijkheid was dit tot op vandaag nog steeds verboden in bepaalde sectoren. Dit verbod gold met name in de sectoren van verhuizingen, meubelbewaring (en aanverwante activiteiten die vallen onder het paritair comité voor het vervoer - PC nr. 140) en in de binnenscheepvaart.

Geen verbod meer dankzij het zomerakkoord
Door de publicatie van de Relancewet op 30 maart kunnen alle werkgevers zonder uitzondering vanaf 9 april 2018 een beroep doen op uitzendkrachten.

Geen verbod, maar bijzondere modaliteiten
Opgelet, het is niet omdat uitzendarbeid in alle sectoren en voor alle werkgevers is toegestaan, dat bepaalde voorwaarden niet hoeven te worden nageleefd.

Een werkgever kan immers slechts beroep doen op uitzendarbeid, ongeacht de sector, op basis van één van deze zes motieven:

  • Vervanging van een werknemer;
  • Tijdelijke vermeerdering van werk;
  • Uitvoering van een uitzonderlijk werk;
  • Het ter beschikking stellen van een uitzendkracht met het oog op permanente aanwerving ( = motief instroom);
  • Het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken voor rekening van een werkgever of een occasionele gebruiker;
  • Tewerkstelling in het kader van een tewerkstellingstraject dat is goedgekeurd door het gewest voor langdurig werklozen en begunstigden van financiële sociale bijstand.

Een beroep doen op uitzendkrachten tijdens stakingen kan dus niet.

Bovendien onderwerpen bepaalde sectoren uitzendarbeid aan bepaalde beperkende voorwaarden. In de bouwsector bijvoorbeeld (PC 124) mag uitzendarbeid enkel worden uitgevoerd voor opdrachten van meer dan één dag, en dit door tussenkomst van een door de bouwsector erkend uitzendkantoor en door een werknemer die een veiligheidsopleiding heeft gevolgd (deze voorwaarden zijn niet exhaustief).

Voor u een uitzendkracht in dienst neemt, controleert u dus best of er geen sectorale regels van toepassing zijn.

Bron: Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, MB 30 maart 2018

Contact
Personeelsbeleid
Aanwerven
Verlonen en belonen
Prestaties verbeteren
Ontslaan
Juridisch advies
HR in mijn bedrijf
Verplichtingen
Budget en steun
Groeien en internationaliseren
HR optimaliseren
Juridisch advies
Nieuws
Opleidingen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Aangiften
Infosessies
Nieuws
Tools
Acerta Tools
Berekeningen