Naar inhoud

Home Klanteninformatie Nieuws Extra kosten in kader van aanvullend pensioen : communicatie via DB2P

Terug naar het overzicht

10-10-18 Extra kosten in kader van aanvullend pensioen : communicatie via DB2P

Sinds 1 januari 2018 is de zogenaamde Wyninckxbijdrage verhoogd naar 3 %. Deze verhoogde bijdrage moet worden betaald in het 4e kwartaal 2018.

De Wyninckxbijdrage is een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage wanneer het totaal van de bijdragen en/ of premies voor aanvullend pensioen hoger zijn dan 32.472 euro (bedrag 2018).

In geval van overschrijding van deze drempel moet de bijdrage van 3 % worden berekend op de stortingen van de werkgever.

Deze bijzondere bijdrage komt bovenop de bijdrage van 8,86 % in kader van stortingen van aanvullend pensioen.

U bent zelf verplicht uw pensioeninstelling de nodige gegevens van de aangeslotenen bij een aanvullend pensioenplan te bezorgen.

Vervolgens zal uw pensioeninstelling de nodige gegevens overmaken aan DB2P (de databank aanvullende pensioenen) teneinde de berekeningsbasis te bepalen om de eventuele bijdrage te innen.

De DB2P heeft zijn huiswerk nu klaar en heeft het nodige gedaan om de werkgevers te informeren hetzij via e-box-bericht hetzij per post.

U kan meer info terugvinden inzake aanvullend pensioen in afdeling 59 van Trefzeker

Bron :
Programmawet 25 december 2017 (Titel 2, hoofdstuk 2),Belgisch Staatsblad 29 december 2017

Contact
Personeelsbeleid
Aanwerven
Verlonen en belonen
Prestaties verbeteren
Ontslaan
Juridisch advies
HR in mijn bedrijf
Verplichtingen
Budget en steun
Groeien en internationaliseren
HR optimaliseren
Juridisch advies
Nieuws
Opleidingen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Aangiften
Infosessies
Nieuws
Tools
Acerta Tools
Berekeningen