Naar inhoud

Home Klanteninformatie Nieuws Feestdag voor prins Carnaval

Terug naar het overzicht

12-02-18 Feestdag voor prins Carnaval

Jammer voor de feestvierders in hun gekste kostuum, maar Carnaval staat niet in het rijtje van de 10 wettelijke feestdagen. Welke pistes zijn er om uw werknemers een dagje vrijaf te geven?

Vette dinsdag als vervangende feestdag

10 wettelijke feestdagen dus waarvoor uw personeel effectief vrijaf krijgt. Valt een (of meerdere) ervan samen met een dag waarop gewoonlijk niet wordt gewerkt in uw onderneming dan voorziet u een vervangende feestdag. Vaak leggen ondernemingen deze vervangende feestdagen vooraf (ten laatste tegen 15 december) vast. Nemen uw medewerkers massaal verlof deze dagen, dan is het misschien het overwegen waard om de vervangende feestdag van zondag 21 juli 2019 op vette dinsdag te plannen.

Vette dinsdag als regionale feestdag

11 juli en 27 september zijn de gekende regionale feestdagen voor Vlaanderen en Wallonië. Alhoewel vaak toegekend, behoren deze feestdagen niet tot het rijtje van de 10 wettelijke. Het zijn zogenaamde facultatieve feestdagen die de sector of uw onderneming toekent. Is Carnaval de hoogmis van het jaar in uw streek dan kan Vette dinsdag als regionale feestdag een mooi gebaar zijn.

Vette dinsdag als extralegale vakantiedag

Is Vette dinsdag als regionale feestdag een brug te ver? Misschien is een extra verlofdag wel een haalbare kaart. Uw arbeidsreglement vermeldt dan best of uw medewerkers deze extra verlofdag jaarlijks genieten, dan wel eenmalig en onder welke (eventuele) voorwaarden.

Vette dinsdag als collectieve sluiting

Staat de ganse stad of het dorp op zijn kop van Carnavalsvreugde dan kan u overwegen om uw zaak voor een of meerdere dagen te sluiten. U legt hiervoor in overleg met uw medewerkers of hun afgevaardigden collectief verlof vast. Dit doet u best tijdig, zo mogelijk zelfs in december van het jaar voordien. Op die manier weet uw personeel welke vakantiedagen vastliggen en welke ze vrij kiezen.

Meer info over de collectieve sluiting leest u in ‘Collectieve sluiting’ 

Contact
Personeelsbeleid
Aanwerven
Verlonen en belonen
Prestaties verbeteren
Ontslaan
Juridisch advies
HR in mijn bedrijf
Verplichtingen
Budget en steun
Groeien en internationaliseren
HR optimaliseren
Juridisch advies
Nieuws
Opleidingen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Aangiften
Infosessies
Nieuws
Tools
Acerta Tools
Berekeningen