Naar inhoud

Home Klanteninformatie Nieuws Gewijzigde opzegtermijnen: Moet u uw arbeidsreglement wijzigen tegen 1 mei 2018?

Terug naar het overzicht

13-04-18 Gewijzigde opzegtermijnen: Moet u uw arbeidsreglement wijzigen tegen 1 mei 2018?

Vanaf 1 mei 2018 wijzigen de opzegtermijnen. Moet u ook uw arbeidsreglement tegen die datum wijzigen?

Vanaf 1 mei 2018 wijzigen de opzegtermijnen. Wanneer u meer bepaald een werknemer die tot 4 maanden anciënniteit heeft in uw onderneming wil opzeggen, zal u een kortere opzegtermijn moeten respecteren dan op dit moment het geval is. Dit kon u reeds uitgebreid lezen in het nieuwsbericht van 4 april 2018.

Wat met uw arbeidsreglement?

Over de toepasselijke opzegtermijnen vermeldt uw arbeidsreglement ofwel uitdrukkelijk welke opzegtermijnen van toepassing zijn ofwel de modaliteiten om de opzegtermijnen te bepalen ofwel verwijst uw arbeidsreglement naar de wets- en reglementaire bepalingen ter zake.

Enkel wanneer uw arbeidsreglement uitdrukkelijke melding maakt van de oude opzegtermijnen, zal u uw arbeidsreglement moeten wijzigen tegen 1 mei 2018. U kan daarbij de oude opzegtermijnen vervangen door de nieuwe. Een andere mogelijkheid is een verwijzing naar de wettelijke bepalingen op te nemen en te vermelden: “De arbeidsovereenkomst kan beëindigd worden mits naleving van de modaliteiten bepaald in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.”

Om deze wijzigingen in uw arbeidsreglement uit te voeren, moet u de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement niet volgen. Het volstaat dat u een vereenvoudigde procedure volgt. U houdt een kopie van het gewijzigde arbeidsreglement op de plaats van tewerkstelling. U bezorgt elke werknemer een kopie van het gewijzigd arbeidsreglement en u bezorgt een kopie ervan aan de inspectie Toezicht Sociale Wetten. Om bewijsredenen is het uiteraard aangewezen om uw werknemers een bewijs van ontvangst te laten ondertekenen.

Verwijst uw arbeidsreglement al naar de wets- en reglementaire bepalingen, dan moet u niets ondernemen. In het modelarbeidsreglement van Acerta wordt verwezen naar de wets- en reglementaire bepalingen. Maakt u gebruik van dit model, dan moet u dan ook niets ondernemen.

Wenst u te laten nakijken of u wijzigingen moet uitvoeren in uw arbeidsreglement, dan kan u hiervoor terecht bij Acerta Consult.  

Contact
Personeelsbeleid
Aanwerven
Verlonen en belonen
Prestaties verbeteren
Ontslaan
Juridisch advies
HR in mijn bedrijf
Verplichtingen
Budget en steun
Groeien en internationaliseren
HR optimaliseren
Juridisch advies
Nieuws
Opleidingen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Aangiften
Infosessies
Nieuws
Tools
Acerta Tools
Berekeningen