Naar inhoud

Home Klanteninformatie Nieuws Hoe kunt u een werknemer ontslaan wanneer de post staakt?

Terug naar het overzicht

07-11-18 Hoe kunt u een werknemer ontslaan wanneer de post staakt?

De post kondigt een staking van meerdere dagen aan vanaf woensdag 7 november. Wat gebeurt er als u van plan was een ontslagbrief te versturen? Blijft deze geldig?

De basisregels voor de betekening van een opzeg aan uw werknemer

Een werkgever kan de beëindiging van een arbeidsovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn slechts op twee wijzen aan zijn werknemer betekenen:

  • per aangetekend schrijven;
  • of per deurwaardersexploot.

De aangetekende brief wordt verondersteld ontvangen te zijn door de werknemer op de 3de werkdag volgend op de verzending van de aangetekende brief. Bijgevolg kan de opzegtermijn pas ingaan op de eerste maandag volgend op deze 3de werkdag.

In de praktijk betekent dit dat de aangetekende brief ten laatste op woensdag verstuurd moet worden wanneer de werkgever de opzegtermijn de volgende maandag wil laten ingaan (voor zover er geen feestdag valt in die betreffende week).

Gevolgen van een poststaking voor het aangetekend schrijven van de werkgever

De post heeft een staking aangekondigd die woensdag begint. Woensdag is de laatste dag van de week waarop de aangetekende brief verstuurd kan worden, dus wanneer begint de opzegtermijn dan? Start de opzegtermijn toch de volgende maandag of schuift deze een week op als gevolg van de staking van de post?

Volgens de vaste rechtspraak volstaat het ontvangstbewijs van de post om de echtheid van de betekening te bewijzen. Op voorwaarde dat het adres correct is, volstaat dus de poststempel om te bewijzen dat de werkgever zijn aangetekend schrijven wel degelijk op woensdag verstuurd heeft.

Wat betekent dit nu concreet voor deze week?

De post heeft een opeenvolgende staking van zijn verschillende diensten aangekondigd. Naar verluidt ondervinden de loketten op woensdag 7 november geen hinder van de staking. U kunt dus een bewijs van verzending van uw aangetekende brief krijgen aan het loket van uw postkantoor. Op basis van dit bewijs gaat de opzegtermijn van uw werknemer dus toch volgende maandag in, op 12 november, ook al staken de sorteercentra.

Dit standpunt gaat terug op een beperkende interpretatie van de rechtspraak en de wet. Wilt u op zeker spelen, dan kunt u gebruik maken van een deurwaardersexploot. Een deurwaardersexploot wordt onmiddellijk van kracht en kan dus nog gebruikt worden tot het einde van de week indien u de opzegtermijn wil laten starten op maandag 12 november.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw aanspreekpunt bij Acerta.

Praktijkdag ontslag
In de praktijkdag ontslag nemen we alle facetten van een ontslag onder de loep. U als werkgever ontslaat of uw werknemer neemt ontslag neemt, we bekijken beide situaties.

Contact
Personeelsbeleid
Aanwerven
Verlonen en belonen
Prestaties verbeteren
Ontslaan
Juridisch advies
HR in mijn bedrijf
Verplichtingen
Budget en steun
Groeien en internationaliseren
HR optimaliseren
Juridisch advies
Nieuws
Opleidingen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Aangiften
Infosessies
Nieuws
Tools
Acerta Tools
Berekeningen