Naar inhoud

Home Klanteninformatie Nieuws Meer tijd voor het gezin in het nieuwe jaar?

Terug naar het overzicht

12-01-18 Meer tijd voor het gezin in het nieuwe jaar?

Microsoft geeft voor het nieuwe jaar een paar extra cadeaus aan zijn werknemers. Ze geven extra betaald moederschaps-, geboorte- en adoptieverlof. Het moederschapsverlof verhoogt naar 20 weken en het geboorteverlof naar zes weken. Werknemers die een kind (-16 jaar) adopteren, krijgen zes weken. Kunt u zomaar meer verlof geven dan de wet voorschrijft?

Ja, dit kan! Maar wat is nu juist weer die wettelijke regeling? 

Geboorteverlof

Naar aanleiding van de geboorte van een kind, kan de kersverse vader genieten van 10 dagen geboorteverlof, ook wel vaderschapsverlof genoemd. Deze dagen moet hij niet aaneensluitend nemen en kan hij zelf kiezen binnen een periode van vier maanden vanaf de bevalling.

Gedurende de eerste drie dagen ontvangt deze vader zijn gewone loon. Gedurende de zeven daaropvolgende dagen krijgt de vader een uitkering die slechts 82% van zijn geplafonneerd loon bedraagt.

Als u dus meer wenst te geven dan deze wettelijk voorziene 10 dagen, dan kan dit. Neem deze uitbreiding zeker op in uw arbeidsreglement. Onze dienst van Legal Consult kan u hierbij helpen. 

Adoptieverlof

Elke werknemer die een kind adopteert, heeft recht op adoptieverlof van een aaneengesloten periode van maximum 6 weken wanneer het kind bij het begin van dit verlof nog geen 3 jaar is. De periode wordt beperkt tot 4 weken wanneer het kind wel al 3 jaar is bij het begin van het verlof. De maximumduur wordt verdubbeld wanneer het kind minstens 66 % gehandicapt is.

Het verlof moet aanvangen binnen de 2 maanden na de inschrijving in het bevolkingsregister.

Een schematisch overzicht: 

Aan het begin van het adoptieverlof is de leeftijd van uw kind:

 

Uw verlof duurt maximaal:

Jonger dan 3 jaar

Zonder handicap

6 weken

 

Met handicap ≥ 66%

12 weken

Tussen 3 en 8 jaar

Zonder handicap

4 weken

 

Met handicap ≥ 66%

8 weken

8 jaar of ouder

 

/

Zoals hierboven in het schema is weergegeven, heeft een werknemer die een kind van 8 jaar of ouder adopteert geen recht meer op adoptieverlof. Hier kan je als werkgever in tegemoetkomen door meer verlof toe te kennen, zoals ook Microsoft gedaan heeft.

Voor de regels rond moederschapsrust, adoptieverlof en geboorteverlof verwijzen we naar afdeling 11 en afdeling 11.I. van de sociale gids op Trefzeker en in ons nieuwsbericht van 3 februari 2017 en 10 februari 2017.

Contact
Personeelsbeleid
Aanwerven
Verlonen en belonen
Prestaties verbeteren
Ontslaan
Juridisch advies
HR in mijn bedrijf
Verplichtingen
Budget en steun
Groeien en internationaliseren
HR optimaliseren
Juridisch advies
Nieuws
Opleidingen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Aangiften
Infosessies
Nieuws
Tools
Acerta Tools
Berekeningen