Naar inhoud

Home Klanteninformatie Nieuws Mijn werknemer is met vakantie. Mag ik hem bellen?

Terug naar het overzicht

06-08-18 Mijn werknemer is met vakantie. Mag ik hem bellen?

Mag u uw werknemer opbellen tijdens zijn vakantie?

Het is allicht geen onbekend gegeven: een werknemer is met vakantie vertrokken en intussen doen er zich problemen voor die hij of zij het best kan aanpakken. Dan is het zeker verleidelijk even te bellen en te vragen of hij terug kan komen werken. Maar mag dat zo maar?

Hoe leg je de vakantiedata vast?

Het moment waarop een werknemer of een afdeling vakantie neemt, is het resultaat van een akkoord. Wanneer u uw onderneming of een afdeling met vakantie wil laten gaan, dan werden de vakantiedata vastgesteld door het paritair comité. Deed het paritair comité dat niet, dan is het de ondernemingsraad die de vakantiedata vaststelt en als deze hierover geen beslissing nam, is het aan de syndicale delegatie om samen met u als werkgever de vakantiedata te bepalen. Is er ook geen syndicale delegatie, dan moet u met uw werknemers tot een akkoord komen om de vakantiedata vast te leggen.

Ook wanneer het in uw onderneming de gewoonte is om iedereen individueel zijn vakantie te laten kiezen, moet er een akkoord zijn tussen u en die werknemer die op een bepaald moment vakantie wil. 

Een akkoord is een akkoord

Eens er een akkoord is over het moment waarop vakantie kan worden opgenomen, kan u daar niet eenzijdig op terugkomen. Het gaat dan om een afspraak, een verbintenis tussen u en uw werknemer(s) en die blijft overeind.

Vakantie wil zeggen dat een werknemer niet moet werken. De verplichtingen die hij heeft omdat hij een arbeidsovereenkomst met zijn werkgever heeft, worden opgeschort gedurende de vakantiedagen. Tijdens hun vakantie moeten uw werknemers niet voor u beschikbaar blijven. U mag proberen hen te contacteren tijdens hun vakantie, maar zij zijn niet verplicht aan uw oproep een gevolg te geven. 

Zelfs als het dringend is?

Neemt hij toch de telefoon op en u vindt dat het nodig is dat hij terug aan het werk gaat, dan is er een probleem. Uw werknemer mag immers weigeren om te komen werken op die dagen waarop vakantie gepland was. Een akkoord blijft een akkoord totdat beide partijen (u én uw werknemer) het eens zijn om het te veranderen. Daarbij kunt u uw werknemer niet dwingen om op de gemaakte afspraken terug te komen. Is de werknemer bereid zijn vakantiedata te herzien, dan moet hij de dagen die hij niet opneemt, later in het jaar opnemen.

Maar misschien loopt het zo een vaart niet en is uw probleem met een eenvoudig telefoontje naar uw werknemer opgelost. 

Contact
Personeelsbeleid
Aanwerven
Verlonen en belonen
Prestaties verbeteren
Ontslaan
Juridisch advies
HR in mijn bedrijf
Verplichtingen
Budget en steun
Groeien en internationaliseren
HR optimaliseren
Juridisch advies
Nieuws
Opleidingen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Aangiften
Infosessies
Nieuws
Tools
Acerta Tools
Berekeningen