Naar inhoud

Home Klanteninformatie Nieuws PC 302 – Ecocheques, of toch liever een ander voordeel? Onderneem tijdig actie!

Terug naar het overzicht

07-11-18 PC 302 – Ecocheques, of toch liever een ander voordeel? Onderneem tijdig actie!

Als werkgever van het PC 302 (voor het hotelbedrijf) moet u aan uw werknemers jaarlijks een premie van maximum 250 euro toekennen. Tenzij hierover op ondernemingsniveau een andere overeenkomst wordt gesloten, wordt deze premie toegekend onder de vorm van ecocheques.

Beloont u uw werknemers liever met een ander voordeel? In het PC 302 is dit mogelijk!   

Ecocheques in het PC 302

Uw medewerkers die van 1 december 2017 tot 30 november 2018 voltijds hebben gewerkt, ontvangen ecocheques van 250 euro.
Voor de voltijdse werknemers met een onvolledige referteperiode en de deeltijdse werknemers wordt het bedrag van 250 euro verhoudingsgewijs verminderd.

Hiervoor worden de volgende formules gebruikt:

  • Voltijdse werknemers met een onvolledige referteperiode: (250 EUR x het aantal volledige kalendermaanden in dienst)/12

Bv. op 1 september in dienst getreden: sept + okt + nov = 3/12 x 250 euro = 62,50 euro

Voor onvolledige kalendermaanden wordt de premie berekend volgens de regels van toepassing op deeltijdse werknemers.

  • Deeltijdse werknemers, gelegenheidsarbeiders en flexijobwerknemer tewerkgesteld met dagcontracten: (250 EUR x het aantal effectief gepresteerde en gelijkgestelde dagen)/260 (312 voor de functies in ondernemingen waar het voltijdse arbeidsregime 6 dagen per week bedraagt).

Elke effectieve dagprestatie (of hiermee gelijkgestelde dag) telt voor 1 dag, ongeacht de duur van de dagprestatie.

Bedragen onder de 10 euro worden uitbetaald in ecocheques of toegevoegd aan het loon, verhoogd met 50%.

Net als vorig jaar betalen wij ook dit jaar de ecocheques tenzij u ons heeft laten weten dat u een ander voordeel bent overeengekomen.

Studenten hebben geen recht op ecocheques.  

Omzetting in een ander voordeel

Uw paritair comité voorziet in de mogelijkheid om ecocheques om te zetten naar een gelijkwaardig en in hoofde van de werknemer individualiseerbaar voordeel.

Welke voordelen?

Verschillende alternatieven aan de ecocheques zijn in principe mogelijk, o.a.:

  • de invoering van maaltijdcheques in de onderneming,
  • een verhoging van de werkgeversbijdrage in reeds bestaande maaltijdcheques, bv. met 1 EUR/maaltijdcheque
  • de toekenning van een gelijkwaardig en individualiseerbaar ander voordeel op ondernemingsniveau (bv. de invoering of verbetering van een bestaande polis collectieve hospitalisatieverzekering of aanvullend pensioenplan op ondernemingsniveau,…) 

Hoe?

De ondernemingen die ecocheques willen omzetten, sluiten voor december een overeenkomst af met hun werknemers. Het omgezette voordeel mag niet meer bedragen dan 250 EUR/jaar, elke bijkomende kost van welke aard dan ook inbegrepen (met uitsluiting van de administratieve kosten).

Wanneer u met uw werknemers geen dergelijke overeenkomst heeft afgesloten, kent u aan uw werknemers in december (elektronische) ecocheques toe. Niets belet ook in dat geval echter dat u naar volgend jaar toe, toch een ander voordeel overeenkomt.

Voor begeleiding en advies met betrekking tot de omzetting van ecocheques kan u steeds terecht bij uw dossierbeheerder.

Bijkomende informatie kan u vinden in hoofdstuk 20.2.7 van uw sectorale gids. 

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2018 gesloten in het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf, in verlenging van het protocolakkoord 2009-2010 betreffende de koopkracht van de werknemers, met ingang van 1 januari 2018 van onbepaalde duur.

Contact
Personeelsbeleid
Aanwerven
Verlonen en belonen
Prestaties verbeteren
Ontslaan
Juridisch advies
HR in mijn bedrijf
Verplichtingen
Budget en steun
Groeien en internationaliseren
HR optimaliseren
Juridisch advies
Nieuws
Opleidingen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Aangiften
Infosessies
Nieuws
Tools
Acerta Tools
Berekeningen