Naar inhoud

Home Klanteninformatie Nieuws Pilootproject moet burn-out preventie op de werkvloer vormgeven

Terug naar het overzicht

15-05-18 Pilootproject moet burn-out preventie op de werkvloer vormgeven

Pilootproject toegekend aan Fedris

Het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, Fedris, stuurt een pilootproject aan, dat zich toespitst op de begeleiding van werknemers die risico lopen op een burn-out of zich in een vroegtijdig stadium van burn-out bevinden. Doel van het project is om werknemers toe te laten aan het werk te blijven of het werk zo snel mogelijk te hervatten. Het project start uiterlijk op 1 november 2018 en wordt na 2 jaar geëvalueerd.

Deze maatregel is te onderscheiden van de burn-out preventieprojecten die aangevraagd zullen kunnen worden door ondernemingen of sectoren, een initiatief waarover u hier meer kunt lezen. De uitvoering ervan gebeurt door de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad. 

Beperkt toepassingsgebied

Het project beperkt zich tot werknemers tewerkgesteld in de financiële sector (met uitsluiting van verzekeringen en pensioenfondsen) en de sector ziekenhuizen of verpleeginstellingen met huisvesting, sectoren waarin het personeel een sterke psychosociale belasting kan ondervinden.

Enkel werknemers die nog steeds aan het werk zijn of arbeidsongeschikt zijn gedurende minder dan 2 maand komen in aanmerking.

Werknemers die interesse hebben in een begeleidingstraject, moeten zich hiervoor zelf kandidaat stellen en een aanvraag indienen bij Fedris tot bevestiging van hun diagnose. Dit aanvraagformulier wordt gedateerd en ondertekend door de werknemer en door de behandelend arts, of de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer of de preventieadviseur psychosociale aspecten.  

Begeleiding

Het begeleidingstraject omvat verschillende sessie met een burn-out begeleider, onder andere gericht op de bevestiging van de diagnose, op stressbegeleiding, op professionele heroriëntatie indien noodzakelijk en een verdere opvolging bij het einde van het traject. Deze sessies zijn bedoeld als voorbereiding op een contact met zijn professionele omgeving waardoor de arbeidssituatie via een multidisciplinaire vergadering kan besproken worden. Ook individuele psycho-educatieve sessies komen aan bod, eventueel aangevuld door extra facultatieve begeleiding. 

Fedris draagt de kosten

Het pilootproject beoogt minimum 300 en maximum 1000 deelnemers na bevestiging van de diagnose. De kosten van het begeleidingstraject worden ten laste genomen door Fedris, inclusief de kosten voor de verplaatsingen tussen de verblijfplaats van de deelnemer en de plaats van de sessie. 

Einde van het traject

Op het einde van het begeleidingstraject stuurt de burn-outbegeleider een eindverslag naar Fedris. Dit verslag wordt meegedeeld aan de deelnemer, de behandelend arts, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, de preventieadviseur psychosociale aspecten en, als de arbeidsongeschiktheid voortduurt na de periode van gewaarborgd loon, aan de adviserend-arts van de verzekeringsinstelling. 

Bron:
Koninklijk Besluit 7 februari 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out gerelateerd aan het werk, BS 7 mei 2018.

Contact
Personeelsbeleid
Aanwerven
Verlonen en belonen
Prestaties verbeteren
Ontslaan
Juridisch advies
HR in mijn bedrijf
Verplichtingen
Budget en steun
Groeien en internationaliseren
HR optimaliseren
Juridisch advies
Nieuws
Opleidingen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Aangiften
Infosessies
Nieuws
Tools
Acerta Tools
Berekeningen