Naar inhoud

Home Klanteninformatie Nieuws Start van het WK voetbal: praktische tips voor de werkgever

Terug naar het overzicht

13-06-18 Start van het WK voetbal: praktische tips voor de werkgever

De eerste matches van het WK komen eraan. Waarschijnlijk zijn er onder uw werknemers wel enkele voetballiefhebbers. Zullen uw werknemers massaal verlof vragen voor de volgende dag? Of wat doet u best als een werknemer tijdens de werkuren de matches volgt of onder invloed of in feestoutfit op het werk verschijnt? We geven u een aantal concrete tips. 

Zijn er meer vakantieaanvragen/ziektedagen de dag na een match?

Bij het EK in 2016 zijn werknemers alleszins niet massaal afwezig gebleven van het werk. Werknemers gingen niet ineens allemaal vakantie aanvragen of ziekte doorgeven. Dit blijkt uit het onderzoek van ACERTA naar de afwezigheden in vergelijking met de omliggende jaren.

Toch kunt u best voldoende vroeg enkele goede afspraken maken. Want in tegenstelling tot de vorige jaren worden er nu wel wedstrijden gespeeld tijdens de werkuren. Een vakantiepolicy kan u hier heel wat zorgen besparen. Acerta Consult kan u hierbij begeleiden.

De allereerste wedstrijd begint op maandag 18 juni al om 17 uur (België-Panama). Ook dat zou de facto weleens voor een vroege uittocht van het werk kunnen zorgen. Mocht het nodig zijn dat een dienst ook later bemand blijft dan kan dat best op voorhand goed worden afgesproken.  

Wat als uw werknemer een match kijkt tijdens zijn werkuren?

Uw werknemer is verplicht om ter goeder trouw zijn arbeidsovereenkomst uit te voeren en arbeidsprestaties te leveren. De werknemer kan dus niet zomaar zelf beslissen om zonder uw toestemming een match tijdens de werkuren te volgen.

U kunt als werkgever ook zelf beslissen in welke mate het privé-gebruik van het internet mogelijk is tijdens de werkuren. Zo kan u een beperkt gebruik toelaten, maar het ook helemaal verbieden. Het is zelfs mogelijk om bepaalde sites, zoals bijvoorbeeld streamingwebsites, te laten blokkeren. Zorg er wel voor dat uw werknemers duidelijk weten wat kan en niet kan, bijvoorbeeld door de regels op te nemen in het arbeidsreglement.  

Naweeën op het werk …

Uw werknemer is gebonden door zijn arbeidsovereenkomst. De wet verplicht hem dan ook om zijn werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig te verrichten, op tijd, plaats en wijze zoals is overeengekomen. De werknemer moet handelen volgens de bevelen en de instructies die hem worden gegeven door zijn werkgever. Maar wat kan u doen als uw werknemer bijvoorbeeld toch (nog) onder invloed van alcohol blijkt te zijn?

  • U kunt teruggrijpen naar uw arbeidsreglement

    U bent verplicht om in uw arbeidsreglement een beleids- of intentieverklaring op te nemen die ten minste de uitgangspunten en doelstellingen van het alcohol- en drugsbeleid bepalen. Dit beleid kan u verder concrete invulling geven door de procedures en sancties te beschrijven bij dronkenschap van uw werknemer. Hierbij houdt u best rekening met de grootte van uw onderneming, de aard van de activiteiten en de specifieke risico’s eigen aan deze activiteiten of aan bepaalde groepen van werknemers. Breng de gemaakte afspraken rond alcohol ook vooraf terug in herinnering van uw werknemers.
  • Stoppen met werken

    Wanneer u dronkenschap vaststelt kunt u de werknemer best verbieden om verder te werken. U kunt de werknemer er op attent maken dat het zo niet kan en dat hij best verlof neemt. Als werkgever heeft u immers een algemene zorgvuldigheidsplicht waardoor u moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Stemt de werknemer ermee in om verlof te nemen, dan is het probleem van de baan.

Of de werknemer nu naar huis moet gaan of niet, u mag hem sowieso een verwittiging sturen dat hij naar het werk moet komen in een toestand waarin hij zijn werk naar behoren kan uitvoeren. Herhaalt dit scenario zich steeds opnieuw en blijft de werknemer uw verwittiging negeren, dan kan dit een aanleiding zijn tot ontslag.   

Wat doet u als uw werknemers compleet met tricolore-sjaal, geschminkt, flikkerende horens en toeters op het werk verschijnen?

Sommige werknemers denken dat alles is toegelaten op vestimentair vlak. U kan in uw hoedanigheid van werkgever echter de nodige regels vaststellen. De beste oplossing bestaat er in om in uw arbeidsreglement hierover duidelijke afspraken vast te leggen. U kan eveneens sancties voorzien in uw arbeidsreglement welke zullen worden toegepast als men de afspraken niet respecteert. U kan bijvoorbeeld voorzien in een verwittiging, boete, of sanctie …

In functie van het uitgeoefende beroep moet er eveneens rekening worden gehouden met de wetgeving inzake welzijn op het werk. Deze reglementering vereist dat individuele beschermingskledij wordt gedragen in bepaalde omstandigheden.

Het is geen slecht idee om de veiligheidsvoorschriften en de kledijvoorschriften - als zoiets relevant is - nog eens op een prominente plaats uit te hangen.

Als u hulp nodig heeft om uw arbeidsreglement aan te passen dan kan u contact opnemen met de experts van Acerta Consult.
Kom meer te weten tijdens onze opleiding Privacy op de werkvloer. In deze halve dag opleiding over privacy op de werkvloer leert u wat uw rechten, plichten en beperkingen als werkgever zijn. 

Contact
Personeelsbeleid
Aanwerven
Verlonen en belonen
Prestaties verbeteren
Ontslaan
Juridisch advies
HR in mijn bedrijf
Verplichtingen
Budget en steun
Groeien en internationaliseren
HR optimaliseren
Juridisch advies
Nieuws
Opleidingen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Aangiften
Infosessies
Nieuws
Tools
Acerta Tools
Berekeningen