Naar inhoud

Home Klanteninformatie Nieuws Terugbetaling educatief verlof: verkorte indientermijn in Brussel!

Terug naar het overzicht

07-08-18 Terugbetaling educatief verlof: verkorte indientermijn in Brussel!

Terugbetaling mogelijk

Wanneer werknemers educatief verlof opnemen, dan krijgen ze hun normaal (doorgaans begrensd) loon doorbetaald. Na afloop van het schooljaar, kan de werkgever een aanvraag indienen om de loonkost voor de uren educatief verlof terug te vorderen van de bevoegde (gewestelijke) overheidsdienst. De terugbetaling is in alle gewesten begrensd op 21,30 euro per goedgekeurd uur educatief verlof. 

Gewestelijke invulling van de indientermijn

De aanvraagtermijnen voor de terugbetaling verschillen echter naargelang het gewest.

Vroeger lag de deadline standaard op 30/6 van het jaar volgend op het betreffende schooljaar. In het Vlaams en het Waals Gewest werd de indientermijn eerder al ingekort (Vlaanderen, deadline 31/12 en Wallonië, deadline 31/3). Nu doet ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat.

Terugbetaling voor de uren educatief verlof genomen in het schooljaar 2016-2017 kon er nog worden aangevraagd tot 30 juni 2018. Vanaf het schooljaar 2017-2018 zullen de terugbetalingsaanvragen uiterlijk op 31 december moeten worden ingediend. Een stevige inkorting van de aanvraagtermijn dus.  

Overzicht regio’s

Dat levert volgende stand van zaken op voor de verschillende regio’s:

 

Vlaams Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Waals Gewest

Schooljaar 2014-2015

31 maart 2016

30 juni 2016

30 juni 2016

Schooljaar 2015-2016

31 december 2016

30 juni 2017

30 juni 2017

Schooljaar 2016-2017

31 december 2017

30 juni 2018

31 maart 2018

Schooljaar 2017-2018

31 december 2018

31 december 2018 (nieuw)

31 maart 2019

Bron
Ordonnantie 14 juni 2018 houdende verschillende procedurewijzigingen inzake tewerkstelling en economie, BS 20 juni 2018 (2e Ed.).

Contact
Personeelsbeleid
Aanwerven
Verlonen en belonen
Prestaties verbeteren
Ontslaan
Juridisch advies
HR in mijn bedrijf
Verplichtingen
Budget en steun
Groeien en internationaliseren
HR optimaliseren
Juridisch advies
Nieuws
Opleidingen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Aangiften
Infosessies
Nieuws
Tools
Acerta Tools
Berekeningen