Naar inhoud

Home Klanteninformatie Nieuws Uw werknemer gaat op vakantie met de bedrijfswagen? Denk aan een goede car policy!

Terug naar het overzicht

10-07-18 Uw werknemer gaat op vakantie met de bedrijfswagen? Denk aan een goede car policy!

Een goede car policy met duidelijke afspraken draagt bij tot een zorgeloze vakantie, niet alleen voor de werknemer maar ook voor de werkgever.

Veel gezinnen kiezen ervoor om met de wagen op vakantie te gaan in België of zelfs naar het buitenland. Werknemers die de bedrijfswagen privé mogen gebruiken, mogen deze ook gebruiken tijdens de vakantie. Het voordeel van het gebruik van een firmawagen maakt immers deel uit van het loon van de werknemer. Tijdens afwezigheidsperiodes met behoud van loon kan de werknemer dan ook gebruik blijven maken van de bedrijfswagen.

Tijdens de roadtrip kan er echter een en ander gebeuren: diefstal van de wagen, schade aan de wagen, een ongeval, boetes enz. De vraag stelt zich dan of de werkgever hiervoor moet opdraaien of dat de verantwoordelijkheid volledig bij de werknemer ligt. 

Hoe zit het met aansprakelijkheid?

Bij zakelijk gebruik van de firmawagen ligt de aansprakelijkheid volledig bij de werkgever tenzij de werknemer een zware fout heeft begaan (verkeerslichten negeren, een doorlopende witte lijn oversteken, combinatie rijden met het gebruik van alcohol of drugs, …). Ook indien het de gewoonte is van de werknemer om lichte fouten te maken kan de aansprakelijkheid overgaan op de werknemer evenals wanneer de werknemer bedrog pleegt.

Tijdens het gebruik van de wagen privé (en hierin is ook de verplaatsing woon/werk begrepen) ligt de aansprakelijkheid volledig bij de werknemer.

De werkgever zal in eerste instantie aangesproken worden maar kan schade aan de bedrijfswagen en aan derden verhalen op de werknemer. Het is belangrijk om financiële afspraken schriftelijk vast te leggen in de car policy.

Wat in geval zich een ongeval voordoet op reis?

De werknemer moet rekening houden met de afspraken die hierrond zijn vastgelegd in de car policy. De ongevalsaangifte moet op de voorgeschreven wijze gebeuren en aan de bevoegde dienst. Als er gewonden zijn, moet tevens een proces-verbaal opgemaakt worden. Wat werd er voorzien in de car policy in verband met het ter beschikking krijgen van een vervangwagen en met betrekking tot repatriëring?

Schade aan de bedrijfswagen: wie draagt de kosten?

De werknemer dient de richtlijnen van de car policy te volgen in geval van schade aan het voertuig. Welke procedure moet er gevolgd worden? Aan wie melden? Binnen welke termijn? Bij zakelijk gebruik van de firmawagen zijn de kosten van de schade ten laste van de werkgever. Tijdens privé- gebruik is de schade in principe ten laste van de werknemer. 

Mag een medepassagier met de bedrijfswagen rijden?

Het is mogelijk dat de werknemer enkel zelf de wagen mag besturen. Dit kan zo bepaald zijn in de car policy. Vaak is het zo dat inwonende gezinsleden ook met de wagen mogen rijden en andere personen niet. Voor jongeren is doorgaans een bijzondere toelating nodig. Indien de werknemer zich niet houdt aan de afspraken zal hij, in geval van schade, alle kosten zelf moeten dragen.

Wat in geval van diefstal?

Wat moet de werknemer doen indien hij de wagen, boorddocumenten, sleutels of de officiële nummerplaat verliest of als ze gestolen worden? De werknemer mag niet vergeten dat zowel de aangifte in het buitenland als de aangifte in België nodig is indien de diefstal zich voordoet in het buitenland. Ook hier, moet de werknemer zich strikt houden aan de bepalingen van de car policy. 

Een car policy, een absolute must

Een goede car policy is met andere woorden een absolute must. Zonder car policy zal het voor de werknemer niet duidelijk zijn wat van hem verwacht wordt. Een goede policy zorgt er bovendien voor dat u extra kosten kan vermijden en vermijdt bovenal discussies over wie welke kosten moet dragen.

Denkt u erover om een car policy op te stellen? Neem dan zeker contact op met Acerta Consult voor advies en begeleiding of abonneer u op de module "Modellen" van Trefzeker.  

Contact
Personeelsbeleid
Aanwerven
Verlonen en belonen
Prestaties verbeteren
Ontslaan
Juridisch advies
HR in mijn bedrijf
Verplichtingen
Budget en steun
Groeien en internationaliseren
HR optimaliseren
Juridisch advies
Nieuws
Opleidingen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Aangiften
Infosessies
Nieuws
Tools
Acerta Tools
Berekeningen