Naar inhoud

Home Klanteninformatie Nieuws Vragen staat vrij: Valentijn-editie

Terug naar het overzicht

13-02-18 Vragen staat vrij: Valentijn-editie

De dag van de liefde, iedereen spreekt erover. Ook op de werkvloer. Voor werkgevers kan dit enkele vragen doen rijzen.

Mag mijn werknemer vroeger vertrekken om het Valentijnsdiner voor te bereiden?

De wet werkbaar en wendbaar werk heeft een wettelijk kader gecreëerd voor het gebruik van glijdende uren. Uw werknemer kan hiervan gebruik maken om zelf te plannen wanneer hij zijn werkdag beëindigt. U moet hiervoor wel een systeem van glijdende uurroosters invoeren op basis van een ondernemings-cao of door een wijziging van het arbeidsreglement, met respect voor de arbeidsduurgrenzen in uw onderneming (bij arbeid in een vijfdagenweek is dit vaak 9u per dag en 38u per week).

Glijdende uurroosters bestaan enerzijds uit stamtijden, dit zijn vaste periodes waarbinnen uw werknemer verplicht aanwezig moet zijn en ter uwer beschikking moet staan, en anderzijds glijtijden, de variabele periodes waarbinnen uw werknemer zelf het begin en het einde van de arbeidsdag kan bepalen alsook de eventuele voorziene pauzes.

Het glijdend uurrooster is dus geen opgelegd en op voorhand bepaald uurrooster. Uiteraard moet de werknemer rekening houden met de organisatie van de onderneming en mag hij niet meer werken dan 9 uur per dag.

Meer info over deze mogelijkheid kan u terugvinden in ons nieuwsbericht van 12 januari 2017. 

De nawee├źn van Valentijn: loopt uw werknemer nog op wolkjes ?

De dag na Valentijn heeft uw werknemer het misschien moeilijk om zich te concentreren op zijn werk. Wellicht omdat hij nog moe is of nog moet bekomen van de champagne die rijkelijk gevloeid heeft. Hoe moet u hier op reageren als werkgever?

De werknemer heeft de verplichting om zijn werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig uit te voeren binnen de overeengekomen tijdspanne, plaats en wijze en dit volgens de bevelen en de instructies die gegeven worden door de werkgever. Op basis hiervan moet de werknemer zijn werk correct uitvoeren tijdens de arbeidstijd.

Als de werknemer zijn werk niet naar behoren kan uitvoeren, kan hij beter naar huis gaan. Opgelet, als de werknemer het werk verlaat omdat hij zich niet goed voelt, ben u verplicht om het gewaarborgd loon te betalen. Met andere woorden, u bent verplicht om een hele dag gewaarborgd loon te betalen, ook al vertrekt de werknemer al na een of twee uur naar huis.

Wanneer uw werknemer echter niet ziek is maar geen zin heeft om te werken, kan u overeenkomen dat hij best verlof neemt op 15 februari. 

Wie Valentijn zegt, zegt liefde. Wie liefde zegt, zegt relaties. Kan dit ook op de werkvloer?

Als werkgever kan u relaties op het werk in ieder geval niet verbieden. Dit behoort tot het privéleven van de werknemer, wat beschermd is. Vanaf het moment dat deze relatie zorgt voor ongepast gedrag op de werkvloer, kan u wel ingrijpen. Uw werknemers moeten hun arbeidsovereenkomst te goeder trouw uitvoeren, verliefd of niet. Als het verliefde koppel meermaals ongepast gedrag vertoont, dan kan u hen formeel in gebreke stellen en hen sanctioneren. Indien dit blijft voortduren, kan dit eventueel leiden tot een ontslag. Voorzie hier dan ook richtlijnen over in uw arbeidsreglement. 

Liefde bezegeld met een huwelijk

Valentijn blijft een populaire dag voor huwelijksaanzoeken. Vaak kiezen de tortelduifjes er eveneens voor om te huwen op Valentijnsdag zelf. Uw werknemer heeft de mogelijkheid om van het werk afwezig te zijn ter gelegenheid van zijn huwelijk. Hij kan hiervoor aanspraak maken op twee dagen kort verzuim die de werknemer kan kiezen tijdens de week waarin het huwelijk plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week.

Contact
Personeelsbeleid
Aanwerven
Verlonen en belonen
Prestaties verbeteren
Ontslaan
Juridisch advies
HR in mijn bedrijf
Verplichtingen
Budget en steun
Groeien en internationaliseren
HR optimaliseren
Juridisch advies
Nieuws
Opleidingen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Aangiften
Infosessies
Nieuws
Tools
Acerta Tools
Berekeningen