Naar inhoud

Home Klanteninformatie Nieuws Werken en borstvoeding geven!? Hoe te combineren?

Terug naar het overzicht

12-06-18 Werken en borstvoeding geven!? Hoe te combineren?

Uit cijfers van Kind en Gezin blijkt dat heel wat mama’s in België de eerste week na de bevalling borstvoeding geven. De weken en maanden daaropvolgend daalt het aantal mama’s dat borstvoeding blijft geven wel aanzienlijk. Bovendien zijn er grote regionale verschillen. Leuven is de stad waar mama’s het langst borstvoeding blijven geven, terwijl West-Vlaamse mama’s het snelst stoppen. In West-Vlaanderen is die daling vermoedelijk te wijten aan het aantal mama’s dat er als zelfstandige werkt. Heeft u als werkgever een jonge moeder in dienst, dan zetten wij hieronder voor u op een rijtje wat haar rechten zijn en uw plichten.

Moederschapsrust

Zwangere vrouwen moeten ten laatste de week voor hun vermoedelijke bevallingsdatum stoppen met werken. Maar ze kunnen al vanaf de zesde week vóór die datum in moederschapsrust gaan. De keuze is aan de mama. De vijf weken voor die verplichte laatste week kunnen ze blijven werken en de tijd dan overdragen en opnemen als postnatale rust. De postnatale rust bedraagt verplicht negen weken na de effectieve bevallingsdatum en kan dus zoals gezegd worden verlengd met maximaal vijf weken. Mama’s van meerlingen krijgen twee extra weken, zowel in de pre- als de postnatale rustperiode.

Werkverwijdering

Indien de arbeidsgeneesheer oordeelt dat er een risico is voor de mama of haar ongeboren kind, kan of moet ze zelfs al vroeger thuis blijven. Dit heet dan werkverwijdering of profylactisch verlof. Als het risico nog steeds bestaande is na de bevalling, bijvoorbeeld omdat ze door haar job in contact komt met schadelijke stoffen die gevaarlijk zijn als ze borstvoeding geeft, mag of moet ze zelfs langer thuis blijven na de bevalling en dit tot maximaal de vijfde maand. Dit noemen we lactatieverlof. Ze krijgt voor die weken of maanden werkverwijdering een uitkering van de mutualiteit.  

Extra verlof

Zoals u kan opmerken, moeten Belgische moeders terug gaan werken voordat hun baby zijn zesde levensmaand bereikt. Tenzij ze natuurlijk extra vakantie opnemen of bijvoorbeeld ouderschapsverlof. Voor baby’s geboren na maart 2012 hebben moeders recht op vier maanden voltijds ouderschapsverlof met een uitkering. Ze kunnen ook kiezen voor acht maanden halftijds of twintig maanden vier vijfde werken.

Borstvoedingspauzes

Moeders die terug gaan werken en die met een attest van hun dokter of Kind en Gezin aantonen dat ze nog borstvoeding geven, hebben recht op borstvoedingspauzes. Ze kunnen deze pauzes gebruiken om melk af te kolven of eventueel borstvoeding te geven als hun kindje naar een crèche dichtbij gaat.
Voor dagen dat de mama meer dan vier uur werkt heeft ze recht op een pauze van een half uur. Bij meer dan zeven en een half uur werken heeft ze recht op twee pauzes, die op haar vraag gegroepeerd kunnen worden.

< 4 uur werken

Geen recht op pauze

≥ 4 uur werken

30 minuten pauze

≥ 7u30 werken

2 pauzes van 30 minuten – kunnen samengevoegd worden

Ze kan deze borstvoedingspauzes nemen tot negen maanden na de geboorte. De pauzes zijn onbetaald, maar de werkneemster ontvangt een uitkering van de mutualiteit. U moet de pauzes wel meenemen voor de berekening van de vakantieduur van de werkneemster. Bovendien moet u een lokaal ter beschikking stellen waarin de moeder in alle rust kan kolven. Het gaat om een onopvallende, goed verluchte, goed verlichte, propere en behoorlijk verwarmde plaats. Een vergaderlokaaltje waar iedereen die voorbij loopt kan binnenkijken zal dus niet volstaan.

Borstvoedingsverlof?

Borstvoedingsverlof is niet wettelijk geregeld en deze term bestaat eigenlijk niet. Het is bijgevolg afhankelijk van een sectoraal akkoord of een akkoord van u als werkgever. Indien u dit toestaat als werkgever, moet u de nodige afspraken maken over de duur en de modaliteiten ervan.

Het borstvoedingsverlof is ook onbezoldigd, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Hier is ook geen gelijkstelling voor jaarlijkse vakantie of opbouw voor de sociale zekerheid. Dit kan anders bepaald zijn door de sector.

Kom meer te weten tijdens onze opleiding Afwezig op het werk (schorsing van de arbeidsovereenkomst). Tijdens deze opleiding van 1 dag overlopen we alle omstandigheden die leiden tot afwezigheid op het werk met de schorsing van de arbeidsovereenkomst als gevolg.

Voor meer informatie kan u bovendien alles eens rustig nalezen in afdeling 11 van onze Sociale Gids op Trefzeker. 

Contact
Personeelsbeleid
Aanwerven
Verlonen en belonen
Prestaties verbeteren
Ontslaan
Juridisch advies
HR in mijn bedrijf
Verplichtingen
Budget en steun
Groeien en internationaliseren
HR optimaliseren
Juridisch advies
Nieuws
Opleidingen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Aangiften
Infosessies
Nieuws
Tools
Acerta Tools
Berekeningen