Naar inhoud

Home Klanteninformatie Nieuws Wet diverse bepalingen: wijziging wet controlegeneeskunde

Terug naar het overzicht

16-02-18 Wet diverse bepalingen: wijziging wet controlegeneeskunde

Op 5 februari 2018 werd de wet houdende diverse bepalingen inzake werk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet heeft een aantal bevoegdheidswijzigingen doorgevoerd in de wet over de controlegeneeskunde.

Wat houden deze wijzigingen in?

Situering

Wanneer uw werknemer zich ziek heeft gemeld, kan u dit laten controleren. Hiervoor kunt u beroep doen op een controlearts, een geneesheer met 5 jaar ervaring als huisarts of een daarmee vergelijkbare praktijk. De controlearts gaat na of uw werknemer werkelijk ziek is.

Indien de bevindingen van de controlearts en van de huisarts tegenstrijdig zijn, kan zowel de werkgever als de werknemer beroep doen op een arts-scheidsrechter. De werkgever of de werknemer kan een arts kiezen die voorkomt op de lijst van de artsen-scheidsrechters. Ze kunnen ook in onderling akkoord een arts-scheidsrechter aanduiden of de aanwijzing overlaten aan de controlearts en de huisarts. De arts-scheidsrechter moet uiteindelijk de knoop doorhakken over de arbeidsongeschiktheid van de werknemer en deze beslissing moet door iedereen gevolgd worden. 

Wat wijzigt de wet diverse bepalingen?

De Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) houdt deze lijst van de artsen-scheidsrechters bij. Indien een arts op deze lijst wil verschijnen, moet hij hiervoor een aanvraag doen bij de FOD WASO na advies van de opvolgingscommissie. De FOD WASO heeft ook de bevoegdheid om, na advies van de opvolgingscommissie, een arts-scheidsrechter van de lijst te schrappen.

De wet diverse bepalingen bepaalt dat deze bevoegdheid van de FOD WASO en de opvolgingscommissie wordt overgeheveld naar de Orde der Artsen.

Daarnaast bepaalt de wet diverse bepalingen dat de klachten over de toepassing van de controlegeneeskunde niet langer moeten ingediend worden bij de opvolgingscommissie, maar bij de provinciale raden van de Orde der Artsen.   

Inwerkingtreding

Opgelet! Deze overdracht van bevoegdheden zal pas in werking treden nadat de modaliteiten zijn vastgelegd bij Koninklijk Besluit.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van een eventuele publicatie.  

Contact
Personeelsbeleid
Aanwerven
Verlonen en belonen
Prestaties verbeteren
Ontslaan
Juridisch advies
HR in mijn bedrijf
Verplichtingen
Budget en steun
Groeien en internationaliseren
HR optimaliseren
Juridisch advies
Opleidingen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Aangiften
Infosessies
Nieuws
Tools
Acerta Tools
Berekeningen