Naar inhoud

Home Personeelsbeleid Ontslaan Rol en plichten van de werkgever bij ontslag

Rol en plichten van de werkgever bij ontslag

Als u van plan bent een werknemer te ontslaan, zorgt u ervoor dat de procedure zo vlot mogelijk verloopt. Voor uw medewerker is het een bittere pil om te slikken, maar ook voor u is een ontslag in uw bedrijf een zware beproeving.

De consultants van Acerta helpen u de ontslagprocedure van de eerste tot de laatste stap zo menselijk en sereen mogelijk te regelen.

Wij geven u alvast een aantal aandachtspunten mee:
 

Uw houding als werkgever

Bekijk vooraf hoe u een nakend ontslag op een eerlijke en duidelijke manier kunt communiceren. U houdt daarbij niet alleen rekening met de persoon in kwestie, maar ook met de impact voor uw andere medewerkers en uw bedrijf.

Het is belangrijk dat u het ontslaggesprek goed organiseert en leidt.

Vijf toptips voor het ontslaggesprek:

 1. Hou het zakelijk en formeel
  • Geef duidelijke, gerichte informatie over het ontslag.
  • Hou het kort en blijf ter zake.
 2. Geef de reden voor ontslag
  • Uw medewerker heeft er behoefte aan om te weten waarom uw bedrijf voortaan zonder hem/haar verder wilt. Hoewel u dit in de meeste gevallen niet wettelijk verplicht bent, vermeldt u best kort welke redenen tot het ontslag hebben geleid.
  • Benadruk dat de beslissing na grondige analyse en uitvoerig overleg is genomen.
 3. Luister naar uw medewerker
  • Geef uw medewerker tijd om te reageren.
  • Sta open voor zijn/haar vragen en geef een gepast antwoord.
  • Kunt u een vraag niet meteen beantwoorden? Verzeker uw medewerker ervan dat u dit snel zal uitzoeken en volg dit goed op.
 4. Bewaar een gezonde afstand
  • Blijf zelf rustig.
  • Geef aan dat u begaan bent, maar reageer niet emotioneel.
 5. Zorg voor goede nazorg/begeleiding
  • Eindig het gesprek met informatie over hoe u de werknemer wilt begeleiden en op welke diensten hij/zij kan rekenen.

Uw werknemer heeft tijd nodig om het nieuws van ontslag te verwerken. Veel vragen komen pas later. Het is belangrijk dat uw medewerker weet dat hij/zij daarvoor bij u terecht kan.

Acerta kan u hierbij professioneel ondersteunen. Het is immers niet vanzelfsprekend dat u uw werknemer voor alle aspecten zelf kan begeleiden. Acerta heeft experts en consultants die u kunnen helpen met juridisch, sociaal, psychologisch, administratief en organisatorisch advies.

Uw wettelijke verplichtingen

Omdat ontslag een ingrijpende gebeurtenis is, ziet u er als bedrijfsleider op toe dat alles in de best mogelijke verstandhouding wordt geregeld. Dat betekent ook dat u ervoor zorgt dat het ontslag formeel juridisch in orde is.

Als u een medewerker ontslaat, moet u rekening houden met de wettelijke regelingen voor:

 • Vormvoorschriften
 • Motivatie
 • Opzegtermijn
 • Arbeidsovereenkomst
 • Ontslagdocumenten
 • Ontslagbescherming
 • Specifieke gevallen

Vormvoorschriften

Als u zelf het initiatief neemt voor ontslag, moet u uw medewerker daar per aangetekend schrijven van op de hoogte brengen. Ook bij contractbreuk bevestigt u het ontslag best aangetekend, hoewel een mondelinge mededeling in dat geval volstaat.

Motivatie

In principe hoeft u als werkgever het ontslag van een werknemer niet te motiveren. Het volstaat het begin en einde van de opzegperiode in de ontslagbrief te vermelden.

Als u iemand ontslaat omwille van dringende reden, hebt u wel de plicht dit te motiveren. Daarnaast kan een werknemer in sommige gevallen een motivatie afdwingen via een rechter. De meeste werkgevers kiezen zelf om de werknemer informatie te geven over wat tot het ontslag heeft geleid.

Opzegtermijn

U kunt een werknemer niet van vandaag op morgen op straat zetten. Als werkgever moet u zich houden aan de ontslagregels voor opzegging en uw werknemer voldoende opzegtermijn geven. De duur van de opzegtermijn is bij wet bepaald en is verschillend voor arbeiders en bedienden.

In de meeste gevallen presteert de werknemer de opzegtermijn. U kunt de arbeidsrelatie ook onmiddellijk beëindigen en uw werknemer een verbrekingsvergoeding uitbetalen. Vooral bij contractbreuk wordt vaak voor die laatste optie gekozen.

Arbeidsovereenkomst

U bent gebonden aan de bepalingen van een collectieve (cao) en individuele arbeidsovereenkomst. Vaak zijn er specifieke regels voor ontslag opgenomen in een cao of in de arbeidsovereenkomst die u zelf met uw medewerkers afsluit. Die regels moeten worden nageleefd.

Ontslagbescherming

De wet beschermt werknemers in bepaalde gevallen tegen ontslag. Zo mag u bijvoorbeeld niet zomaar een zieke of zwangere medewerker ontslaan. Wanneer u een werknemer wilt ontslaan, bekijkt u dus eerst goed of er geen wettelijke ontslagbescherming geldt.

Specifieke voorwaarden

Voor sommige werknemers gelden specifieke voorwaarden en regels. U wilt niets over het hoofd zien. Om er zeker van te zijn dat u voldoet aan alle wettelijke verplichtingen voor het ontslag van een medewerker, kunt u een beroep doen op de expertise van Acerta.

Contact
Personeelsbeleid
Aanwerven
Verlonen en belonen
Prestaties verbeteren
Ontslaan
Juridisch advies
HR in mijn bedrijf
Verplichtingen
Budget en steun
Groeien en internationaliseren
HR optimaliseren
Juridisch advies
Opleidingen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Aangiften
Infosessies
Nieuws
Tools
Acerta Tools
Berekeningen