Naar inhoud

Home Personeelsbeleid Verlonen en belonen

Verlonen en belonen

Verlonen

Een eerlijk en motiverend loon blijft voor veel werknemers een belangrijk gegeven om voor een bedrijf te kiezen.

Als werkgever moet u er ook op toezien dat het loon van uw personeel conform de wettelijke bepalingen is en dat het tijdig en correct wordt uitbetaald.

Acerta regelt het allemaal voor u

Acerta heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen met loonadministratie. Wij kunnen u helpen met het uittekenen van een motiverend loonbeleid en uw loonbeheer correct en efficiënt afhandelen.

Met Acerta hebt u de garantie dat u voldoet aan alle wettelijke verplichtingen en afspraken rond loon, en dat werknemers correct en efficiënt worden betaald en beschikken over de nodige documenten. Wij zijn op de hoogte van de gangbare inhoudingen en sector- of werknemerspecifieke voorwaarden.

Belonen

Het succes van uw onderneming wordt sterk bepaald door de inzet, prestaties en betrokkenheid van uw medewerkers. Daarom koestert u talent in uw bedrijf.

‘Goed zorgen’ voor uw medewerkers is dan ook een kritische voorwaarde voor geslaagd ondernemerschap. Door uw medewerkers efficiënt en continu te motiveren, kunt u de samenwerking optimaliseren, prestaties verbeteren en creativiteit aanmoedigen.

Succesvol motiveren

Werknemers motiveren kan op veel verschillende manieren. Met een interessant loonpakket en het vooruitzicht van door te kunnen groeien in het bedrijf – ook op financieel gebied - kunt u enthousiaste medewerkers aantrekken en behouden. Toch is motiveren veel meer dan medewerkers louter financieel belonen.

Ook voldoende uitdaging, betrokkenheid en een welverdiende incentive werken verrassend motiverend.

Flexibel zijn

Motiveren betekent ook flexibel zijn. U verwacht flexibiliteit van uw medewerkers? Dan stelt u zich ook flexibel op. Als bedrijfsleider bent u zichtbaar en benaderbaar voor uw medewerker. Open en ongedwongen communicatie is niet noodzakelijk voor een goede werksfeer maar zorgt ook voor een gestroomlijnde samenwerking.

Problemen meteen aanpakken

Merkt u dat een medewerker gedemotiveerd is? Maak er meteen werk van. U zult vaststellen dat vaak kleine frustraties aan de basis liggen van demotivatie. Misschien hanteert u strikte regels voor persoonlijk e-mailverkeer op het werk of vraagt u uw medewerkers niet op hetzelfde moment vakantie te nemen als een collega? Als u uw medewerkers duidelijk informeert over waarom bepaalde beslissingen zijn genomen en hoe regels passen binnen het strategische beleid van uw bedrijf, zijn uw medewerkers meer betrokken en sneller bereid om afspraken na te leven. Dat komt de loyaliteit en gedrevenheid ten goede.

Duidelijke afspraken maken, ondubbelzinnige richtlijnen hanteren en daarover eerlijk communiceren is dus de boodschap.

Als expert in Human Resources geeft Acerta u praktische tips en strategieën om motivatie en betrokkenheid te verhogen.
 

Contact

Opleiding: Personeel in de KMO

Alle kennis die u nodig heeft over personeelszaken. Niet te veel, niet te weinig. Op maat van de KMO.

Klik hier voor meer info

Personeelsbeleid
Aanwerven
Verlonen en belonen
Prestaties verbeteren
Ontslaan
Juridisch advies
HR in mijn bedrijf
Verplichtingen
Budget en steun
Groeien en internationaliseren
HR optimaliseren
Juridisch advies
Opleidingen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Aangiften
Infosessies
Nieuws
Tools
Acerta Tools
Berekeningen