Naar inhoud

Home Personeelsbeleid Verlonen en belonen Vlotte loonadministratie

Uw loonadministratie goed geregeld

U hebt het goed voor met uw mensen en ondersteunt ze als werkgever op alle vlakken. Een vlot en correct loonbeheer is daar een belangrijk aspect van.

Wat houdt correct loonbeheer in?

Bij een correcte loonadministratie komt heel wat kijken. U moet niet alleen rekening houden met de geleverde arbeidsprestaties maar ook met verschuldigde bijdragen aan de overheid, vergoedingen, extralegale voordelen (bv. maaltijdcheques), andere wettelijke voordelen (bv. educatief verlof) en meer.

Omdat u de loonberekening ook moet afstemmen op sectorspecifieke vereisten en de persoonlijke situatie van elke werknemer, is dat vaak een ingewikkeld proces.

U verwerkt de loongegevens tijdig zodat uw werknemers hun loon ten laatste op de wettelijk vastgelegde datum ontvangen.

Wie regelt het loonbeheer?

U kunt zelf de loonadministratie van uw werknemers beheren. Zorg ervoor dat boekhoudkundig alles in orde is en dat u goed ingelicht bent over uw verplichtingen. U doet de nodige inspanningen om op de hoogte te blijven van de vele wijzingen over loon in de wet- en regelgeving.

Neemt de procedure te veel van uw tijd? Bent u geen specialist op gebied van loonregelgeving? Vertrouw dan op Acerta voor een efficiënte loonadministratie. Onze consultants volgen op de voet alles wat bij salarisverwerking komt kijken.

Loonadministratie via Acerta

Wanneer u kiest voor de loonadministratie van Acerta, kunt u vertrouwen op:

 1. berekening van de nettolonen, wedden en vergoedingen van uw medewerkers
 2. automatische opname van indexeringen en cao-aanpassingen
 3. administratieve opvolging van afhoudingen zoals loonbeslag
 4. uitbetaling van de lonen, indien u dat wenst
 5. maaltijdcheques via leveranciers Sodexo of Edenred
 6. administratieve afhandeling van educatief verlof via het Acerta Sociaal Secretariaat
 7. loonbonnen, overzichtsfiches en andere documenten voor de belastingaangifte
 8. gebruik van AcertOffice voor handige opslag van loonbeslag- en alimentatiegeldlijste
 9. afhandeling van admistratie met overheidsdiensten, kinder- en pensioenfondsen
 10. Acerta-applicaties e-Twist of Acerta Connect. Ook een integratie met uw eigen ERP-systeem behoort tot de mogelijkheden. U leest er meer over in het deel Tools.

Sociale administratie

Natuurlijk kunt u ook uw sociale administratie aan Acerta toevertrouwen. Documenten, attesten en aangiften die complementair zijn aan de loonadministratie worden door ons met kennis van zaken correct ingevuld en afgeleverd. Zo bespaart u een hoop tijd.

Bij Acerta kunt u terecht voor alle sociale documenten. Acerta kan onder meer de volgende documenten, attesten en aangiften voor u invullen:

 • Aangiften arbeidsongevallen
 • Formulier voor het fonds van beroepsziekten
 • Inlichtingenbladen en vakantieattesten en attesten mutualiteit
 • Attesten van werkhervatting en loonverlies
 • Aangifte interbedrijfsgeneeskundige dienst
 • Aangifte aan het RIZIV van de pensioenen
 • Berekening brugpensioen, opmaak van C4 brugpensioen, C17
 • C103 Jeugdvakantie
 • C78 Activa, Arbeidsongeval, DSP, Sine
 • C78.3 Integratievergoedingsbewijs

Loonstatistiek & beleidsinformatie

Wenst u statistieken over het functioneren van uw organisatie?

De ken- en stuurgetallen die u op basis van uw loonadministratie verzamelt, vertellen u heel wat over het functioneren van uw organisatie. Op basis van die informatie kunt u uw beleid optimaliseren en verbreden.

Doet u een beroep op de Payroll services van Acerta, dan ontvangt u iedere maand na de loonberekening, of op het ogenblik dat u specifieke informatie nodig hebt, een overzicht van alle relevante gegevens:

 • Loonstatistiek: een gestructureerd overzicht van loon- en prestatiegegevens over één of meer loonverwerkingen of loonperiodes, en gerangschikt op basis van door u gekozen parameters (kostenplaats, RSZ-categorie, …).
 • Auditlijst: een vergelijking van de loongegevens van verschillende loonperiodes.
 • Voorlopig loonlastenattest: zo krijgt u, vóór het eind van het boekjaar al een duidelijk zicht op de gekende loonlasten.
 • 325.x: een samenvattende opgave van de belastbare bedragen, inhoudingen en vergoedingen die Acerta aan de fiscus heeft meegedeeld.

Juridische ondersteuning

Uw payrollbeheerder kan rekenen op de ondersteuning en het advies van een gespecialiseerd juristenteam, om u gericht te informeren over de sociale en sectorale wetgeving en over tewerkstellingsmaatregelen en -bepalingen.

Voor uitgebreide, duidelijke informatie over de laatste evoluties in de wetgeving, kunt u een beroep doen op onze juridische publicaties. U leest er alles over in het deel Juridisch advies.

Acerta gaat een stap verder

Neem contact op met Acerta voor meer informatie over hoe uw bedrijf kan genieten van de diensten van Acerta Sociaal Secretariaat. Naast ondersteuning bij loonadministratie kunt u ook op de expertise van het sociaal secretariaat rekenen voor hulp bij fiscale en sociale documenten, beleidsontwikkeling en juridische zaken.

Contact
Personeelsbeleid
Aanwerven
Verlonen en belonen
Prestaties verbeteren
Ontslaan
Juridisch advies
HR in mijn bedrijf
Verplichtingen
Budget en steun
Groeien en internationaliseren
HR optimaliseren
Juridisch advies
Nieuws
Opleidingen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Aangiften
Infosessies
Nieuws
Tools
Acerta Tools
Berekeningen